Papierowe pod ciasta

Serwetki wykonane z grubego papieru o właściwościach  tłuszczoszczelnych